Monday, January 12, 2009

yaşlı

sakince yerinden kalktı. elleri titriyordu. dikkate almadı. kendinden emin ama sarsak birkaç adım attı. pencereye ulaştı. gün yeni ağarıyordu. güneş yavaş yavaş evin önündeki ovayı aydınlatmaya başladı.

No comments: