Friday, February 07, 2014

ted

jonas salk: "eğer bütün böcekler dünyadan yokolacak olsaydı, elli yıl içerisinde dünyada hayat sona ererdi. eğer insanoğlu dünyadan yok olsaydı, elli yıl içerisinde bütün yaşam kendini yeniler ve gelişirdi."

ken robinson: how schools kill creativity

No comments: