Monday, January 14, 2008

3 mü...

mülayim: ılımlı. yavaş. uygun. yumuşak huylu.
mütevazi: alçak gönüllü, kibirsiz. gösterişsiz, iddiasız.
müşkülpesent: güçbeğenen. bir işi yapmamak için türlü bahaneler uyduran.

No comments: