Tuesday, April 24, 2007

farkına varmak

dost dost diye nicelerine sarıldım, benim sadık yarim kara topraktır, beyhude dolandım boşa yoruldum. nice güzellere bağlandım kaldım, ne bir vefa gördüm ne fayda buldum, her türlü isteğimi topraktan aldım. koyun verdi kuzu verdi süt verdi, yemek verdi ekmek verdi et verdi, kazma ile döğmeyince kit verdi. adem'den bu deme neslim getirdi, bana türlü türlü meyve yetirdi, her gün beni tepesinde götürdü. karnını yardım kazma ile bel ile, yüzün yırttım tırnak ile el ile, yine beni karşıladı gül ile. işkence yaptıkça bana gülerdi, bunda yalan yoktur herkes de gördü, bir çekirdek verdim dört bostan verdi. havaya bakarsam hava alırım, toprağa bakarsam dua alırım, topraktan ayrılsam nerde kalırım. dileğin var ise allah'tan, almak için uzak gitme topraktan, cömertlik toprağa verilmiş hak'tan. hakikat ararsan açık bir nokta, allah kula yakın kul allah'a, hak'kın hazinesi gizli toprakta. bütün kusurlarımı toprak gizliyor, merhem çalıp yaralarımı düzlüyor, kolun açmış yollarımı gözlüyor. her kim olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser, gün gelir veysel'i bağrına basar.

No comments: