Monday, April 30, 2007

kaçıp giden uçup giden

el ve ayak parmak uçlarından başlayıp saç köklerine kadar devam eden bir uyuşma hali. uyuşamamaktan kaynaklanan uyumsuzluk keşmekeşi. tüm bu uydurulanlar sadece kutsamak için bir harfi. gözlüklü keçi. yazınsalın kuralı; 4 sahifeden 365.000 kelime. başlarsa bitmiyor, bitmeden başlayamıyor. sıkışık bir düzenden kaos isimleniyor. sonun başlangıcı için tek sıra gerekiyor. her im bir şifre karanlığın içinde. aydınlık sadece gece ile eşleşip süregeliyor.

No comments: