Tuesday, May 22, 2007

syf.150

yalnızca senin gözlerinde rüzgarlar geldi başka gezegenlerden, öylesine incitiyor ki beni, fransızca'nın her sözcüğü aracılığıyla benimle konuştuğunda, her sözcük için kanayarak sözlüğe bakıyorum.

sylvia plath

No comments: