Monday, January 08, 2007

seçenek

alternatif yaşam tarzlarına karşı değiliz, gözümüze batmadığı sürece. o zaman gözümüze batıversin. önemli olan samimi olmak, değil mi ama?

No comments: